Wielu osobom praca prawnika kojarzy się przede wszystkim w reprezentowaniu klientów w sądach. oczywiście jest to bardzo ważna część działalności wielu adwokatów oraz radców prawnych, ale zauważyć należy, że ze względu na szeroką wiedzę (zarówno teoretyczną jak i praktyczną), prawnicy mogą występować jako eksperci. Opinie prawne są dzisiaj w cenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o szczególnie wrażliwe obszary działalności gospodarczej. Ponad to, wiedza adwokata (czy też radcy prawnego) nie musi być przekazywana jedynie w formie indywidualnej. Popularne coraz bardziej stają się szkolenia organizowane przez adwokatów. Zazwyczaj przybierają one dwie formy: szkolenia wewnętrzne dla podmiotu prowadzonego przez klienta, albo otwarte, na które może zapisać się szersze grono osób. Jeżeli ma się możliwość uczestnictwa w takim szkoleniu, dobrze jest z niej skorzystać- z pewnością prezentowane na szkoleniu wiadomości doskonale opiszą dane zagadnienie i wskażą faktyczne możliwości działania.

Wiele obszarów praktyki

Szkolenia prawne mogą przybrać różne oblicza. Przede wszystkim będą dotyczyły jednak sfery biznesowej. Szczególnie ważne jest, by przedsiębiorcy i osoby zajmujące kluczowe stanowiskach w firmach (zwłaszcza związane z możliwością dokonywania decyzji co do poszczególnych elementów działalności) były świadome prawnej płaszczyzny podejmowanych przez nich działań. Bardzo ważne jest to też w zakresie odpowiedzialności karnej, która dotknąć może nie tylko sprawcę nieprawidłowości, ale także (w perspektywie przyszłości, pod rządami nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych) samą firmę.

Szkolenia prawne to także szkolenia z dziedziny podatków (które organizowane są stosunkowo często z uwagi na szybko zachodzące zmiany w tej gałęzi prawa), prawa pracy czy compliance. Duża część szkoleń dotyczy też samej organizacji przedsiębiorstwa. Najczęściej jednak szkolenia będą dotykały tematyki niedawnych i głośnych zmian w prawie tak, by uczulić słuchaczy na to jak wygląda nowa rzeczywistość prawna.

Merytoryczne przygotowanie

Nie ma wątpliwości, że to właśnie adwokaci oraz radcowie prawni najlepiej nadają się do przeprowadzenia takich typu szkoleń. Świadomość brzmienia przepisów oraz praktyki ich stosowania sprawiają, że praktycy prawa wiedzą które tematy są najważniejsze i jakie zmiany w prawie najbardziej dotykają codziennego życia przedsiębiorców. Najczęściej szkoleń podejmują się adwokaci prowadzący działalność w wielkich ośrodkach miejskich, gdzie biznes ma się najlepiej. Jeżeli kogoś interesuje przeprowadzający szkolenia  dobrym wyborem na poszukiwania będą Gdynia, Warszawa, Katowice czy Kraków. Liczy się przede wszystkim znajomość tematu, na którą wpływa stałe przebywanie w otoczeniu biznesu.

Artykuł opracowany w pomocy z https://prawokarne.info/