Boom na rynku mieszkaniowym otworzył drogę do inwestowania w nieruchomości. Kolejni inwestorzy odkupują z rynku wtórnego mieszkania a nawet całe kamienice, deweloperzy stawiają osiedla. Poszerzający się wciąż rynek mieszkań na wynajem również przyłożył się do powstania zupełnie nowej usługi, której jeszcze 10 lat temu prawie nie było w naszym kraju, albo inaczej, była, ale dotyczyła zupełnie innych realiów, mowa tu o usłudze zarządzania nieruchomościami.

Zarządzanie nieruchomością, na czym polega? 

Aby dokładnie określić na czym polega praca zarządcy nieruchomości warto mieć świadomość, że jest to zawód, który jeszcze do niedawna należał do grupy profesji zależnych od ministerialnej kurateli. Oznacza to, że zarządca nieruchomości musiał posiadać określone doświadczenie oraz wykształcenie i znajdował się na liście osób uprawnionych do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami. Ostatnie lata przyniosły uwolnienie tego zawodu i duże zmiany w zakresie obowiązków. W minionym już świecie zarządca nieruchomości miał np. zapewniać właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową danej nieruchomości, miał zapewnić prawidłową gospodarkę energetyczną, czyli pilnować, by użytkownicy nie zużywali nadmiernie prądu.

Zarządca nieruchomości dzisiaj

Zarządca nieruchomości najczęściej prowadzi własną działalność gospodarczą, jednoosobową lub zarządcą jest organizacja prawna pozyskująca kolejne nieruchomości do administrowania.

Zarządca nieruchomości przede wszystkim zajmuje się administrowaniem, księgowością, obsługą prawną, ale też kierowaniem pracami technicznymi i konserwacyjnymi niezbędnymi lub  okresowymi, które zgodnie z ustawą o nieruchomościach należy systematycznie realizować. Doświadczony zarządca pomaga również doradzając w kwestiach związanych z posiadaniem nieruchomości.

Obsługa techniczna nieruchomości

Ważną składową obowiązków administratora nieruchomości jest obsługa techniczna. Zarządca jest odpowiedzialny przed właścicielem, ale też grupą właścicieli, w przypadku wspólnoty czy budynków komunalnych za stan techniczny obiektu. Przede wszystkim do jego obowiązków należy wykonanie okresowych kontroli technicznych związanych z systemem kominowym, ogrzewania, przepływem gazu czy energii. Zarządca nieruchomości pozyskuje do współpracy kontrahentów np. do przeprowadzenia remontu czy modernizacji, nadzorując te prace. Odpowiada  za prawidłowe wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej a jednocześnie odpowiada przed właścicielami za rozliczenie finansowe przeglądów i prac budowlanych.